EkotoxInfo 10/2022

EkotoxInfo 10/2022

EkotoxInfo 10/2022

Javasoljuk, hogy olvassa el az EkotoxInfo kémiai hírek aktuális számát. Az elmúlt hónap összefoglalójában a következőket találja:

  1. Ukrán REACH és CLP
  2. Krómvegyületek REACH engedély-króm-trioxid
  3. Az ECHA jelentése az SVHC-anyagok REACH engedélyezéséről
  4. Egyes kobaltvegyületekre vonatkozó korlátozási folyamat befejeződött
  5. Az új CLP-osztállyokról szóló konzultáció lezárult
  6. Bőrszenzibilizáló anyagok fogyasztói keverékekben
  7. Emlékeztető a biztonsági adatlapok frissítésére

 1. Ukrán REACH és CLP

A Minisztertanács jóváhagyta az ukrán vegyianyag gazdálkodási projektet. Ukrajna megteremti a jogalapot a modern európai REACH és CLP szabályozás bevezetéséhez. Emellett az EU-val kötött társulási megállapodás értelmében Ukrajnának össze kell hangolnia környezetvédelmi jogszabályait az európai jogszabályokkal, és végre kell hajtania a Bázeli Egyezmény, a Rotterdami Egyezmény és a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (POP) szóló stockholmi egyezmény rendelkezéseit. A javaslatot most az ukrán parlamanet elé terjesztik jóváhagyásra és végrehajtásra.

Ekotox hírek: https://ekotox.hu/news/az-ukran-kabinet-jovahagyta-a-vegyi-anyagok-kezeleserol-szolo-torveny-tervezetet/

2. Krómvegyületek REACH engedély-króm-trioxid

Az ECHA több mint 1000 bejelentést kapott az EU-ban króm-trioxidot a krómozásban és felületkezelsben használó ipari telephelyektől, Ezt követi az Európai Bizottság két 2020 decemberi határoata, amelyek 2024 szeptemberéig engedélyezték a vegyi anyag felhasználását. A végrehajtó hatóságok mostantól szükség szerint ellenőrzéseket végezhetnek.

A felhasználások ECHA-nak történő bejelentésével a vállalatok megerősítik, hogy betartják a beszállítóiknak adott engedélyezési határozatokban meghatározott felhasználási feltételeket. A feltételek részeként 2021 végéig tájékoztatniuk kell az ECHA-t arról, hogy munkavállalóik hogyan vannak kitéve a króm-trioxidnak. Ez az információ segít a vállalatoknak abban, hogy még jobban megvédjék dolgozóikat azáltal, hogy minimálisra ccsökkentik a rákkeltő anyagoknak való kitettségüket. A króm-trioxidot továbbra is használni kívánó továbbfelhasználók többségének egyéni kérelmet kell előkészíteniük a REACH-engedélyezéshez. Valójában nincs sok idő a sikeres REACH-engedélyezéshez szükséges összes dokumentum elkészítésére. A vállalatoknak minél előbb elk ell kezdeniük az összes szükséges lépést.

Ekotox REACH engedélyezési weboldalak: https://ekotox.eu/reach-authorisation/

3. Az ECHA jelentése az SVHC-anyagok REACH engedélyezéséről

Az ECHA jelentést tett közzé az engedélyezéshez kötött SVHC-anyagok használatáról. A tanulmány a 2010-2021 közötti időszakot fedte le, és eredményei azt mutatják, hogy ezeknek az anyagoknak a használata körülbelül 45%-al csökkentet az EU-ban. Az eredmények megerőítik, hogy az engedélyezési eljárás bevezetése hatékony és kézzelfogható előnyökkel jár.

A XIV. melléklet szerinti anyag mennyiségének változása (2010-2021_en (Europa.eu)

https://ekotox.hu/reach-engedelyezes/

4. Restrikciós eljárás egyes kobaltvegyületekben

Egyes kobaltvegyületek javasolt korlátozását átmenetileg nem fogadták el. Az április döntés értelmében a bizottság nem készíthet elő módosításokat a REACH XVII. melléklethez. A Bizottság azonban véleményt kért a RAAC-tól a kobaltvegyületek foglalkozási expozíciós határértékeiről, amely az év végéig esedékes.

5. Az új CLP osztályokról szóló konzultáció lezárult.

Október 18-ig tartottak a CLP-rendelet felülvizsgálatának részeként új veszélyességi osztályokat bevezető törvénytervezet nyílt, nyilvános konzultációi, amelyeken a bizottság 3 új veszélyességi osztály bevezetésének szükségességét javasolta. A Bizottság most értékeli a projektre vonatkozó észrevételeket, és megkezdi a változtatások elfogadására irányuló eljárást.

6. Bőrszenzibilizáló anyagok fogyasztói keverékekben

A CLP-rendelet felülvizsgálatának részeként új veszélyességi osztályokat bevezető jogszabálytervezetről folytatott nyílt nyilvános konzultáció október 18-ig tartott. A Bizottság 3 új veszélyességi osztály bevezetésének szükségességét javasolta. Most értékeli a tervezetre vonatkozó észrevételeket, és megkezdi a változtatások elfogadására vonatkozó eljárást.

7. Emlékeztető a biztonsági adatlapok frissítésére

Ezúton is szeretnénk emlékeztetni Önöket az aaktuális biztonsági adatlapok közelgő frissítési dátumára. 2023. január 1-től minden kártyának meg kell felelnie az új formátumnak


EKOTOX CENTERS consultancy support https://ekotox.hu/

EKOTOX KÖZPONTOK tanácsadási támogatása: …

Online consultations, training and webinars: https://ekotoxtraining.com/

Online konzultáció, képzések és webináriumok: …