Az alapvető felhasználás fogalma a vegyi anyagokkal foglalkozó uniós jogszabályokban

Az alapvető felhasználás fogalma a vegyi anyagokkal foglalkozó uniós jogszabályokban

Az alapvető felhasználás fogalma a vegyi anyagokkal foglalkozó uniós jogszabályokban

A vegyi anyagokkal foglalkozó uniós jogszabályokban az alapvető felhasználás fogalma olyan keret, amelynek célja annak meghatározása, hogy bizonyos anyagok használata mikor szükséges a társadalmi szükségletek kielégítéséhez. Célja, hogy egyensúlyt teremtsen az egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi aggályok és a társadalmi igények között. Ez a koncepció magában foglalja az egészség, a biztonság vagy a társadalmi működés szempontjából kritikus felhasználások azonosítását, valamint az alternatívák rendelkezésre állásának értékelését is.  
Strukturált értékelések révén ki lehet szűrni a nem alapvető felhasználásokat, ami egyszerűsíti a szabályozási folyamatokat és elősegíti a biztonságosabb alternatívákra való áttérést. E koncepció végrehajtása megköveteli az egyes jogszabályi kereteken belüli konkrét kritériumok és eljárások gondos mérlegelését annak érdekében, hogy biztosítani lehessen hatékonyságát és alkalmazhatóságát a különböző ágazatokban. 

1. A legkárosabb anyag használata szükséges az egészség vagy biztonság szempontjából a következő elemek közül egy vagy több tekintetében:
– A betegség és hasonló egészségügyi problémák kezelése;- Az emberi vagy állati élet és egészség alapvető feltételeinek fenntartása;- Egészségügyi válságok és vészhelyzetek kezelése;- A személyes biztonság biztosítása;- A közbiztonság biztosítása. 

2. A legkárosabb anyag használata kritikus fontosságú a társadalom működése szempontjából az alábbi elemek közül egy vagy több tekintetében:– Olyan erőforrások vagy szolgáltatások biztosítása, amelyeknek a társadalom működéséhez továbbra is szolgálatban kell maradniuk;- Erőforrások, például infrastruktúra és felszerelések biztosítása a társadalom védelmének és biztonságának biztosítása érdekében a hagyományos, nem hagyományos és hibrid fenyegetésekkel szemben;- A természeti válságok és katasztrófák társadalmi kockázatainak és hatásainak kezelése;- A természeti környezetvédelem;- tudományos kutatás és fejlesztés végzése;- a kulturális örökség védelme. 


Oldal Ekotox ESSENTIAL USE: 
ECHA: A vegyi anyagokkal foglalkozó uniós jogszabályokban a nem helyettesíthető felhasználás koncepciójára vonatkozó irányadó kritériumok és elvek
REACH konferencia 2024: REACH konferencia 2024 – Ekotox képzés