Oktametil-ciklotetrasziloxán (D4), dekametil-ciklopentasziloxán (D5) és dodekametil-ciklohexasziloxán (D6) anyagok, amelyeket az EU bizottsági rendelete korlátoz

Oktametil-ciklotetrasziloxán (D4), dekametil-ciklopentasziloxán (D5) és dodekametil-ciklohexasziloxán (D6) anyagok, amelyeket az EU bizottsági rendelete korlátoz

Oktametil-ciklotetrasziloxán (D4), dekametil-ciklopentasziloxán (D5) és dodekametil-ciklohexasziloxán (D6) anyagok, amelyeket az EU bizottsági rendelete korlátoz

A BIZOTTSÁG (EU) 2024/1328 RENDELETE (2024. május 16.)

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 70. bejegyzése helyébe a következő szöveg lép:

Az említett anyagok 2026. június 6. után nem hozhatók forgalomba anyagként, más anyagok összetevőjeként vagy keverékekben, ha koncentrációjuk 2026. június 6. után legalább 0,1 tömegszázalék ((1) bekezdés).

Ezenkívül az anyag 2026. június 6. után nem használható oldószerként textíliák, bőr és szőrme vegytisztításához ((2. bekezdés).

Ettől eltérve (többek között):

  • A lemosandó kozmetikai termékekben lévő D4 és D5 esetében, ha keverékben vannak, azokat 2020. január 31. után kell alkalmazni.
  • A fent említettektől eltérő kozmetikai termékek esetében az (1) bekezdés 2027. június 6. után alkalmazandó.
  • Az orvostechnikai eszközök és tartozékaik esetében az (1) bekezdés 2031. június 6. után alkalmazandó.
  • Gyógyszerek és állatgyógyászati készítmények esetében az (1) bekezdést 2031. június 6. után kell alkalmazni.
  • A textíliák, bőr és szőrme vegytisztításában oldószerként használt D5 esetében az (1) és (2) bekezdést 2034. június 6. után kell alkalmazni.

A BIZOTTSÁG (EU) rendelete: eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401328

Ekotox vegyi anyagok kezelése: https://ekotox.hu/vegyianyag-kezeles/

REACH konferencia 2024: https://ekotox.hu/reach-konferencia-2024/