EkotoxInfo 2024/06 

EkotoxInfo 2024/06 

EkotoxInfo 2024/06 

Javasoljuk, hogy olvassa el az EkotoxInfo hírek aktuális számát. A vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályok és azok kezelése terén tapasztalt fejlemények összefoglalójában a következő témákat találja: 

 1. Nanoanyagok kozmetikai termékekben 
 1. A biocid hatóanyagok uniós felülvizsgálatának kiterjesztése 
 1. A csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló uniós irányelv felülvizsgálata 
 1. Az alapvető felhasználás fogalma a vegyi anyagokkal foglalkozó uniós jogszabályokban 
 1. A per- és polifluorozott alkilezett anyagok (PFAS) gyártásának, forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozása 
 1. A króm(VI)-ra vonatkozó korlátozási javaslat több anyag bevonása érdekében 
 1. Oktametil-ciklotetrasziloxán (D4), dekametil-ciklopentasziloxán (D5) és dodekametil-ciklohexasziloxán (D6) anyagok, amelyeket az EU bizottsági rendelete korlátoz 
 1. Az engedélyezett felhasználásokra vonatkozó továbbfelhasználói bejelentés benyújtása 
 1. A REACH Conference 2024 2024. október 15-16-án kerül megrendezésre Pozsonyban 

 1. Nanoanyagok kozmetikai termékekben 

A BIZOTTSÁG (EU) 2024/858 RENDELETE (2024. március 14.) a sztirol/akrilát kopolimerről, nátrium-sztirolról/akrilát-kopolimerről, rézről, rézkolloidról, hidroxiapatitról, az arany, az aranykolloid, az arany-tioetil-aminohialuronsav, az acetil-heptapeptid-9 aranykolloid, a platina, a platinakolloid, az acetil-tetrapeptid-17 platinakolloid és az ezüstkolloid nanoanyagok kozmetikai termékekben történő módosításáról. 

Ekotox híroldalak: https://ekotox.hu/news/eu-modosit-az-egyes-nanoanyagok-kozmetikai-termekekben-valo-felhasznalasaban/

Ekotox kozmetikai weboldalak: https://ekotox.hu/kozmetikumok/

 1. A biocid hatóanyagok uniós felülvizsgálatának kiterjesztése   

A BIZOTTSÁG (EU) 2024/1398 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2024. március 14.) 

Ekotox hírek: https://ekotox.hu/news/a-biocid-hatoanyagok-unios-felulvizsgalatanak-varhato-kiterjesztese/

Az Ekotox biocid termékekkel foglalkozó weboldalai: https://ekotox.hu/biocidek-regisztracio-engedelyezes/

 1. A csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló uniós irányelv felülvizsgálata 

A javasolt rendelet rendelkezéseket állapítana meg a fenntarthatóságra vonatkozóan (pl. az aggodalomra okot adó anyagokra, az újrafeldolgozhatóságra, valamint a kötelező újrafeldolgozott tartalomra és a csomagolás minimalizálására vonatkozóan); címkézés, jelölés és tájékoztatás (pl. a csomagolás anyagösszetételéről); a gazdasági szereplők kötelezettségei (pl. bizonyos csomagolási formátumok tilalma, valamint az újrahasználatra és újratöltésre vonatkozó célértékek meghatározása); a csomagolás és a csomagolási hulladék kezelése (pl. célértékek a csomagolási hulladék csökkentésére, valamint az egyszer használatos műanyag italpalackok és fém italtárolók betétdíjas és visszaváltási rendszereire); és zöld közbeszerzés. 

Ekotox hírek: https://ekotox.hu/news/a-csomagolasrol-es-a-csomagolasi-hulladekrol-szolo-unios-iranyelv-felulvizsgalata/ 

Az EP honlapja: https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20240419IPR20589/csomagoloanyagok-mennyisegcsokkentes-ujrafelhasznalas-es-ujrafeldolgozas

Az Ekotox Chemicals Management weboldala: https://ekotox.hu/vegyianyag-kezeles/

 1. Az alapvető felhasználás fogalma a vegyi anyagokkal foglalkozó uniós jogszabályokban 

A vegyi anyagokkal foglalkozó uniós jogszabályokban az alapvető felhasználás fogalma egy olyan keret, amelynek célja annak meghatározása, hogy bizonyos anyagok használata mikor szükséges a társadalmi szükségletek kielégítéséhez. Célja, hogy egyensúlyt teremtsen az egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi aggályok és a társadalmi igények között. Ez a koncepció magában foglalja az egészség, a biztonság vagy a társadalmi működés szempontjából kritikus felhasználások azonosítását, valamint az alternatívák rendelkezésre állásának értékelését is. 
Strukturált értékelések révén ki lehet szűrni a nem alapvető felhasználásokat, ami egyszerűsíti a szabályozási folyamatokat és elősegíti a biztonságosabb alternatívákra való áttérést. E koncepció végrehajtása megköveteli az egyes jogszabályi kereteken belüli konkrét kritériumok és eljárások gondos mérlegelését annak érdekében, hogy biztosítani lehessen hatékonyságát és alkalmazhatóságát a különböző ágazatokban. 

 Ekotox hírek: https://ekotox.hu/news/az-alapveto-felhasznalas-fogalma-a-vegyi-anyagokkal-foglalkozo-unios-jogszabalyokban/

Az Ekotox REACH weboldalai: https://ekotox.hu/reach-rendelet/

 1. A per- és polifluorozott alkilezett anyagok (PFAS) gyártásának, forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozása   

A PFA-k perzisztens anyagok, vagy végső soron azzá alakulnak át, ami visszafordíthatatlan környezeti expozícióhoz és felhalmozódáshoz vezet. Vízben való oldhatóságuk és mobilitásuk miatt az EU-ban szennyeződött a felszíni, talaj- és ivóvíz, valamint a talaj. 

Az egyik legnagyobb társadalmi aggodalom a szennyeződés visszafordíthatatlansága, valamint az endokrin károsító hatások, a rákkeltő hatás, a reprodukcióra gyakorolt toxicitás, az immunrendszerre és a lipidanyagcserére gyakorolt hatások a PFA-k széles köre esetében. 

Az egyetemes PFAS-korlátozási javaslat jogalkotási eljárás alatt áll 

Ekotox hírek: https://ekotox.hu/news/pfas/

Az Ekotox Chemicals Management weboldala: https://ekotox.hu/vegyianyag-kezeles/

 1. A króm(VI)-ra vonatkozó korlátozási javaslat több anyag bevonása érdekében   

Az Európai Bizottság felszólította az ECHA-t, hogy terjessze ki a REACH korlátozási javaslatának hatályát legalább 12 króm(VI)-anyagra. 

Ekotox hírek: https://ekotox.hu/news/a-kromvi-ra-vonatkozo-korlatozasi-javaslat-tobb-anyag-bevonasa-erdekeben/

Az Ekotox REACH engedélyezési weboldalai: https://ekotox.hu/reach-engedelyezes/

 1. Oktametil-ciklotetrasziloxán (D4), dekametil-ciklopentasziloxán (D5) és dodekametil-ciklohexasziloxán (D6) anyagok, amelyeket az EU bizottsági rendelete korlátoz   

A BIZOTTSÁG (EU) 2024/1328 RENDELETE (2024. május 16.) 

Ekotox hírek: https://ekotox.hu/news/oktametil-ciklotetrasziloxan-dekametil-ciklopentasziloxan-es-dodekametil-ciklohexasziloxan/ 

Az Ekotox Chemicals Management weboldalai: https://ekotox.hu/vegyianyag-kezeles/

 1. Az engedélyezett felhasználásokra vonatkozó továbbfelhasználói bejelentés benyújtása   

Az engedélyezési jegyzékben (XIV. melléklet) szereplő anyag továbbfelhasználóinak, akik azt a szállítói láncban feljebb lévő szállítónak adott engedély alapján használják, értesíteniük kell az ECHA-t a felhasználásról.  

Ekotox hírek: https://ekotox.hu/news/az-engedelyezett-felhasznalasokra-vonatkozo-tovabbfelhasznaloi-bejelentes-benyujtasa/

Az Ekotox REACH engedélyezési weboldalai:https://ekotox.hu/reach-engedelyezes/

 1. REACH konferencia 2024   

A REACH Conference 2024 2024. október 15-16-án kerül megrendezésre Pozsonyban 

Tizennegyedik alkalommal kerül megrendezésre a REACH Conference 2024, amelyen az ipar, a hatóságok, a tudományos élet és más érdekelt felek különböző ágazatainak oktatói és résztvevői vesznek részt.  

A vegyi anyagokra vonatkozó uniós jogszabályok most fontos mérföldkőhöz érkeztek, amelyet a zöld megállapodást kiegészítő európai ipari megállapodás keretében a vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia új szakpolitikái határoztak meg. Az összes új követelmény kezelése minden érintett számára kihívást jelent. 

A REACH Conference 2024 honlapja: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2024/  

————————————————————————————————————————— 

EKOTOX CENTERS – tanácsadó és tanácsadó csoport, amely elsősorban az EU piacán a termékek (árucikkek), keverékek és vegyi anyagok jogi követelményeire, veszély- és kockázatértékelésre összpontosít. A szabályozási területek széles körét fedjük le, hogy segítsük ügyfeleinket abban, hogy megfeleljenek az EU piacán forgalmazott termékeikre vonatkozó speciális követelményeknek. 

EKOTOX KÖZPONTOK:  

Ekotox Hungary Kft., HUNGARY 

CENTRUL EKOTOX S.R.L. ROMÁNIA 

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o., LENGYELORSZÁG 

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o., CSEHORSZÁG 

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., SZLOVÁKIA 

ЕКОТОКС ЦЕНТР УКРАЇНА, Ekotox Center Ukraine LLC., UKRAINE 

———————————————————————————————————————— 

EKOTOX CENTERS tanácsadás támogatás https://ekotox.hu/

Online konzultációk, képzések és webináriumok: https://ekotoxtraining.com/