EkotoxInfo 12/2022

EkotoxInfo 12/2022

EkotoxInfo 12/2022

Javasoljuk, hogy olvassa el az EkotoxInfo kémiai hírek aktuális számát. Az elmúlt hónap összefoglalójában a következő témákat találja:

 1. Az európai vegyi szabályozási keret (REACH) reformja késik
 2. A CLP-rendelet felülvizsgálati javaslata, COM(2022) 748 végleges
 3. POP-ok A IV. és V. melléklet módosult
 4. Corap: 24 anyag értékelése 2023-2025 között
 5. SDS – Biztonsági adatlapok ellenőrzése 2023
 6. Megjelent a 2023. januári és februári webinárium
 7. A REACH konferenciát Pozsonyban tartják 2023. május 22-23

 1. Az európai vegyi szabályozási keret (REACH) reformja késik

Az európai vegyi szabályozási keretrendszer, a REACH reformja egy évvel késett, ami megdöbbenést váltott ki az Európai Uniónak az emberi és környezeti egészséget befolyásoló káros vegyi anyagok ellenőrzése terén tett előrelépéseiről. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a reform az Európai Bizottság jelenlegi ciklusa alatt nem fejeződik be.

Az Ekotox REACH weboldalai: https://ekotox.hu/reach-rendelet/

 1. A CLP-rendelet felülvizsgálati javaslata, COM(2022) 748 végleges

A CLP-rendelet felülvizsgálati csomagja a következőkre irányul:

 1.  biztosítsa, hogy minden veszélyes vegyi anyagot, beleértve az ED, PBT, vPvB, PMT és vPvM tulajdonságokkal rendelkező vegyi anyagokat is, megfelelően és egységesen osztályozzák az EU-ban;
 2. a veszélyekkel kapcsolatos kommunikáció hatékonyságának javítása azáltal, hogy a címkéket hozzáférhetőbbé és érthetőbbé teszik a vegyi anyagok felhasználói számára, és nagyobb rugalmasságot biztosítanak a vállalatok számára, ezáltal csökkentve az adminisztratív terheket a biztonsági szint csökkenése nélkül;
 3. megbizonyosodjon arról, hogy a kémiai veszélyességi osztályozásra és a tájékoztatásra vonatkozó szabályokat az ellátási lánc valamennyi érintett szereplője alkalmazza.

Ekotox hírek: https://ekotox.hu/news/a-clp-rendelet-felulvizsgalati-javaslata-com2022-748-vegleges/

 1. POP-ok A IV. és V. melléklet módosult

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2022/2400 RENDELETE (2022. november 23.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. mellékletének módosításáról

Ekotox hírek: https://ekotox.eu/news/pops-annexes-iv-and-v-amended/

 1. Corap: 24 anyag értékelése 2023-2025 között

Corap: A 2023–2025 közötti időszakra vonatkozó közösségi gördülő cselekvési terv (CoRAP) keretében 24 anyagot vettek fel az EU-tagállamok értékelésére. A tervek szerint 2023-ban ötöt értékelnek, 2024-ben és 2025-ben pedig 19-et.

Ekotox hírek: https://ekotox.eu/news/corap-24-substances-in-2023-2025/     

5. SDS – Biztonsági adatlapok ellenőrzése 2023

EU-ellenőrzések a biztonsági adatlapok (SDS) ellenőrzésére az egész EU-ra kiterjedő végrehajtási projektben 2023-banAz egész EU-ra kiterjedő végrehajtási projekt (REF-11) 2023-ban a biztonsági adatlapokon szereplő információk minőségét fogja vizsgálni.

Ekotox hírek: https://ekotox.hu/news/sds-biztonsagi-adatlapok-ellenorzese-2023/

6. Megjelent a 2023. januári és februári webinárium

Webináriumok széles skálája érhető el az EU vegyi anyagokkal kapcsolatos jogszabályairól és egyebekről:

Ekotoxtraining portál: https://ekotoxtraining.com/      

7. A REACH konferenciát Pozsonyban tartják 2023. május 22-23

Az Ekotox Központok a Cefic, Eurometaux, EPMF partnereivel és képviselőivel, akik szívesen részt vesznek a REACH Pozsonyi Konferencián 2023, örömmel jelentik be a konferencia megvitatásának témáit: kérjük, tekintse meg a REACH Conference 2023 weboldalait:

https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2023/

EKOTOX KÖZPONTOK – elsősorban a termékek (árucikkek), keverékek és vegyi anyagok EU-piaci jogi követelményeire, veszély- és kockázatértékelésre koncentráló tanácsadó és tanácsadó csoport. Szabályozási területek széles skáláját fedjük le, hogy segítsük ügyfeleinket abban, hogy megfeleljenek az EU piacán termékeikre vonatkozó speciális követelményeknek.

EKOTOX KÖZPONTOK:

Ekotox Hungary Kft., MAGYARORSZÁG
Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o., LENGYELORSZÁG
Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o., CSEH KÖZTÁRSASÁG
Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.,
SZLOVÁKIAЕКОТОКС ЦЕНТР УКРАЇНА,
Ekotox Center Ukraine LLC., UKRAJNA
EKOTOX CENTRES tanácsadási támogatás https://ekotox.eu/Online konzultációk,
tréningek és webináriumok: https://ekotoxtraining.com/